Υπηρεσίες

  • Αρχιτεκτονικές Μελέτες

    Η αρχιτεκτονική μελέτη αφορά στη δημιουργία προτάσεων, οι οποίες με γνώμονα τις εκάστοτε απαιτήσεις, αποβλέπουν στην εξασφάλιση λειτουργικότητας και υψηλής αισθητικής.  Ζητήματα όπως η επίλυση προβλημάτων εξυπηρέτησης, έκφρασης των ανθρώπινων αναγκών στο χώρο και η αρμονική ένταξη των κτιρίων στο υπάρχον περιβάλλον αποτελούν βασικό κριτήριο για τη σχεδίαση κτηρίων και χώρων υψηλής ποιότητας.

  • Ανακαίνιση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων

    Το γραφείο αναλαμβάνει την ανακαίνιση και διακόσμηση οποιουδήποτε εσωτερικού χώρου, οικιακού ή επαγγελματικού και υπόσχεται ότι βάσει των απαιτήσεων του πελάτη, με φαντασία, ευρηματικότητα αλλά και  με την κατάλληλη επιλογή υλικών, χρωμάτων και αντικειμένων δημιουργεί χώρους με χαρακτήρα, ιδιαίτερης ταυτότητας.

  • Μελέτη Φωτισμού

    Η διαδικασία σύνθεσης αρχιτεκτονικού φωτισμού υλοποιείται ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις του κάθε έργου με σκοπό όχι μόνο την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και της  διακόσμησης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αλλά και την ανάγκη δημιουργίας θετικών συναισθημάτων στους χρήστες και την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής ταυτότητας του έργου. Με αφετηρία τις βασικές αρχές φωτομετρίας και της σύγχρονης τεχνολογίας, δημιουργούνται και αναλύονται οι ποσοτικοί αλλά και ποιοτικοί παράμετροι, οι οποίοι εξασφαλίζουν έναν πετυχημένο σχεδιασμό φωτισμού.